فرایند پذیرش مقالات

راهنمای ارسال مقاله

چکیده مقاله باید کمتر از 200 کلمه باشد و فایل word  مقاله بدون نام نویسنده مسئول یا نویسندگان، فایل رزومه نویسنده  مسئول و سایرنویسندگان،فایل تعهدنامه که فرم خام آن پس از راهنمایی ارسال مقاله آمده است و دیگر فایل هایی که قصد ارسال  آن ها را دارید، آماده نمایید. فایل ها باید دارای پسوند doc یا  docx باشند؛

برای ارسال مقاله جدید، تکمیل  اطلاعات زیر الزامی است:

- مرحله اول(انتخاب نوع مقاله): که فعلا یک گزینه دارد و تنها همان گزینه را انتخاب می کنید؛

-  مرحله دوم(وارد کردن عنوان): اعم از عنوان بلند و کوتاه فارسی و لاتین را در قسمت مربوطه وارد می کنید؛

 - مرحله سوم(اضافه کردن اطلاعات نویسندگان): در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده دارد، اطلاعات کامل نویسنده را در بخش مربوطه وارد کنید. لازم است یکی از این نویسندگان به عنوان نویسنده عهده‌دار مقاله مشخص شود(نویسنده مسئول)، ثبت نام  ایشان در سیستم  ضروری است. تمامی مکاتبات دفتر مجله با نویسنده مسئول مقاله خواهد بود؛

-   مرحله چهارم(وارد کردن چکیده مقاله):  چکیده فارسی و لاتین مقاله (ارائه چکیده لاتین پس از تأیید نهایی مقاله الزامی خواهد بود) باید بین 150 تا 200 کلمه باشد؛

-  مرحله پنجم(افزودن کلمات کلیدی):کلمات کلیدی باید بین پنج تا هفت کلید واژه باشد که باید با علامت "،" از یکدیگر جدا شوند.(در مرحله ارسال مقاله نویسنده می تواند کلمات کلیدی فارسی را در بخش کلیدواژه انگلیسی کپی نماید اما پس از تأیید نهایی مقاله، ارائه چکیده و کلمات کلیدی انگلیسی لازم خواهد بود)؛

- مرحله ششم(  توضیحات تکمیلی): در این بخش چنانچه توضیح خاصی در ارتباط با مقاله ضروری است برای سردبیر ارسال کنید؛

-   مرحله هفتم(داوران پیشنهادی): امکان پیشنهاد داور به وسیله نویسنده وجود دارد. البته پذیرش آن مشروط به موافقت سردبیر است. لطفا پس از اضافه کردن داور،آن را ذخیره کنید.

-      مرحله هشتم( اضافه کردن فایل ها): برای ثبت مقاله در سیستم نشریات علمی، ارسال فایل هایی که با علامت ستاره مشخص شده است، الزامی است. این فایل ها عبارتند از:

الف - فایل نامه به سردبیر؛

ب- مشخصات نویسندگان( فایل رزومه یا کارنامک نویسندگان)؛

ج- فایل اصلی مقاله: این فایل باید بدون مشخصات نویسنده باشد و بیش از دو مگابایت نیز، نباشد؛

برای ارسال مقاله یا فایل پیوست باید بر روی دکمه ارسال کلیک کنید؛

- مرحله نهم( نامه به سردبیر یا تعهدنامه): این تعهدنامه برابر آنچه در سامانه آمده تکمیل و ارسال گردد لذا نیازی به کم یا زیاد کردن مفاد آن نیست.این تعهدنامه نیاز به امضا ندارد بلکه تکمیل و ارسال آن حکم امضا را دارد؛

-  مرحله دهم( تکمیل ارسال مقاله): پس از تکمیل تمامی اطلاعات و ارسال فایل ها برای ادامه کار روی لینک تکمیل ارسال مقاله را کلیلک کنید. لازم به ذکر است که تا مرحله تکمیل کامل  اطلاعات و ارسال مقاله، امکان ویرایش اطلاعات وجود دارد؛

با کلیک بر روی ارسال مقاله، صفحه تأیید ارسال مقاله نمایش داده می شود و بلافاصله ایمیلی مبنی بر تأیید ارسال درست آن به ایمیل نویسنده مسئول فرستاده می شود.برای مشاهده آخرین وضعیت مقاله روی صفحه شخصی نویسنده کلیلک کنید.در صورتی که مقاله شما به صورت کامل ارسال شده باشد در بخش "مقالات ارسال شده/ نهایی" دیده می‌شود.  در صورتی که مقاله شما مورد پذیرش قرار گرفته و نیازمند بازنگری  باشد در بخش قابل بازنگری مشاهده می‌شود. مقالات در حال بازنگری نیز در همین قسمت قابل مشاهده است.