پرسش‌های متداول

آیا مرکز پژوهشی تمدن اسلامی پیامبر اعظم(ص) دولتی است؟

مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهشی پیامبر اعظم(ص) به اختصار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی پیامبر اعظم(ص) یک مرکز پژوهشی با مجوز وزارت علوم،تحقیقات و فناوری است که به غیرانتفاعی و غیردولتی در حوزه تمدن نوین اسلامی به شرح مفاد ماده 2 اسااسنامه خود فعالیت می کند.


ماده ۲- وظایف و اختیارات


۱- بررسی و شناسائی نیازهای پژوهشی در زمینه تمدن اسلامی و دین پژوهی


۲- اجرای طرح‎های پژوهشی بنیادی، کاربردی وتوسعه‎ای به منظور تحقق اهداف مرکز


۳-  فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیت های پژوهشی مرتبط


4- همکاری پژوهشی با دانشگاه‎ها و مؤسسات آموزش عالی و  پژوهشی داخلی،خارجی و بین المللی به منظور ارتقای کیفیت فعالیت‎های پژوهشی در زمینه‎های مرتبط تمدن اسلامی و دین پژوهی با رعایت قوانین و مقررات


5-  ارائه خدمات مشاوره ای به اشخاص حقیقی و حقوقی براساس نتایج فعالیت های علمی و پژوهشی انجام شده در مرکز


6- انتشار مجله، کتاب علمی، جزوه‎ آموزشی، تولید نرم افزار و برنامه‎های رایانه‎ای متناسب با اهداف مرکز طبق ضوابط و مقررات مربوط


7- برگزاری همایش‎های علمی و ارائه‎ دستاوردهای پژوهشی در قالب کارگاه‎های آموزشی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط


 

هیأت مرسس مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص) چه کسانی هستند؟

 هیأت مؤسس


هیأت مؤسس بر اساس مصوبه شماره310408/3 مورخ 27/12/1396 شورای گسترش آموزش عالی "وزارت" عبارتند از:


1) آقای سیدجمال الدین میرمحمدی                           4) آقای حسن تلاشان


2) آقای محمداسماعیل رستمی نیا                             5) آقای مرتضی شیرودی


3) آقای علی اکبر محمدی گراشی