اهداف و چشم انداز

بر اساس ماده یک اساسنامه مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)

هدف از انتشار نشریه علمی تمدن اسلامی و دین پژوهی عبارت است از:

1. توسعه و گسترش پژوهش در زمینه‎ تمدن اسلامی و دین پژوهی

2.  زمینه‎سازی مناسب برای ارتقاء فعالیت‎های پژوهشی مرتبط در چارچوب مبانی ارزشی انقلاب اسلامی