درباره نشریه

مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم (ص) در جلسه 29/11/1396 به تأیید شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید و مجوز فعالیت آن طی نامه شماره 310408/3 مورخ 27/12/1396 ابلاغ گردید. این مرکز در تاریخ 17/9/1397 به شماره 2345 در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تأیید گردید.