شماره‌های پیشین نشریه

رسانه غیربرخط تمدن اسلامی و دین پژوهی به زبان فارسی و ترتیب انتشار فصلنامه در تاریخ 14 آبان 1397 با  شماره ثبت 83276 به تأیید معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید. این نشریه بر اساس ماده 2 آیین نامه نشریات وزارت علوم،تحقیقات و فناوری(مصوب 9 اردیبهشت 1398) مقالات پژوهشی، مفهومی و کاربردی برخوردار از اصالت و ابداع را با هدف گسترش ارتباطات علمی، تولید علم و فناوری، ترویج یافته های پژوهشی و کمک به تحقق تمدن نوین اسلامی منتشر می کند.

==================================================================================

شماره جاری: دوره 1، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 1-146 

نشریات مرتبط